Κωστή Παλαμά 1 & Πεντέλης
Μαρούσι
151 26
(30) 2106149056
e-mail: emily.poulou[at]gmail.com