ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Το κέντρο Φυσικοθεραπείας, μετά από είκοσι χρόνια λειτουργίας, είναι σε θέση να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους πελάτες του. Υπηρεσίες για φυσικοθεραπεία, που έχουν να κάνουν με την αξιολόγηση, την κατάρτιση και εκτέλεση άρτιων φυσικοθεραπευτικών προγραμμάτων.

Η εκπαίδευση πάνω σε σημαντικότατες μεθόδους αποκατάστασεις και φυσικοθεραπείας (BOBATH,  PNF), οι εναλλακτικές θεραπείες (BOWTECH), οι διατροφικές συμβουλές,  και τέλος η πλήρης υλικοτεχνική υποδομή δίνουν τεράστιες δυνατότητες για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση ποικίλων περιστατικών.

Δήλωση ενδιαφέροντος σεμιναρίων