Κυριότερες τεχνικές PNF

texnikes-pnfΟι τεχνικές της μεθόδου pnf, χρησιμοποιούνται για να διευκολύνουν ή να αναστείλουν τη μυϊκή στρατολόγηση και να ενισχύσουν την φλοιώδη απεικόνιση της πάσχουσας περιοχής. Επιγραμματικά, οι κυριότερες τεχνικές είναι:

1. Replication: Αντιγραφή Τελικής Θέσης: Χρησιμοποιείται για την υιοθέτηση συγκεκριμένης θέσης.

2. Ρυθμική Έναρξη: Χρησιμοποιείται για την εισαγωγή μιας κίνησης.

3. Συνδυασμός Ισοτονικών: Διευκολύνεται η πλειομετρική, μειομετρική και ισομετρική μυϊκή δραστηριότητα και ο συνδυασμός τους.

4. Συγχρονισμός για Έμφαση: Τα ισχυρότερα τμήματα του σώματος εμποδίζονται κατά την προσπάθειά τους για κίνηση, προκειμένου να διευκολυνθεί η δραστηριότητα στα πιο αδύναμα.

5. Αντιστροφές Σταθεροποίησης: Αναπτύσσεται η στατική δραστηριότητα του ατόμου σε διαφορετικές μυϊκές συνέργειες, σαν απάντηση σε απτικά ερεθίσματα που εφαρμόζονται προς διαφορετικές κατευθύνσεις.

6. Ρυθμική Σταθεροποίηση: Αναπτύσσεται η σταθεροποίηση σε συγκεκριμένη θέση.

7. Κράτα – Χαλάρωσε: Αργές στατικές μυϊκές συσπάσεις ενάντια σε κλιμακούμενη αντίσταση με σκοπό την χαλάρωση.

8. Σφίξε – Χαλάρωσε: Γρήγορες μυϊκές συσπάσεις ενώ η κίνηση εμποδίζεται, με σκοπό την χαλάρωση.

9. Δυναμικές Αντιστροφές: Δυναμική μειομετρική δραστηριότητα σε συγκεκριμένη μυϊκή συνέργεια που ακολουθείται από δυναμική μειομετρική δραστηριότητα της αντίθετης μυϊκής συνέργειας, χωρίς να υπάρξει χαλάρωση.

10. Επαναλαμβανόμενη Διάταση: Εφαρμόζεται βραχεία διάταση σε μύες που βρίσκονται σε σύσπαση, με στόχο την αύξηση της μυϊκής στρατολόγησης